Dne 16.1. jsme převzali usnesení o zápisu našeho spolku do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Tímto dnem jsme se tedy oficiálně vymanili z područí studentské rady FF UK. 🙂

Kategorie: Oznámení