S potěšením zveřejňujeme program 2. studentské konference orientalistů, která se bude konat 26. května 2023 ve velkém přednáškovém sále Kampusu Hybernská. Konference je volně přístupná pro veřejnost a zveme na ni studenty, badatele i všechny ostatní, kteří se zajímají o Asii. Věříme, že konference přispěje k propojení zájemců o region z různých oborů a ke zvýšení zájmu o magisterské a doktorské studium mezi mladšími studenty.

Jménem spolku Orientalistický expres,
Martin Blahota
(místopředseda)

We are pleased to announce the program of the 2nd Student Conference of Oriental Studies, which will be held on 26 May 2023 in the large lecture hall of the Kampus Hybernská. The conference is open to the public and we invite students, scholars and all others interested in Asia to attend. We are confident that the conference will help connect those interested in the region from different fields and increase the appeal of Master and PhD studies to younger students.


On behalf of the Orientalistic Express Association,
Martin Blahota
(Vice Chairman)

Kategorie: Oznámení