Členové spolku získávají následující možnosti a výhody:

  • vstup na všechny akce spolku (včetně interních i neformálních setkání)
  • vstup do komunitního fóra (propojení s kolegy*němi, sdílení informací, agregátor novinek,…)
  • možnost zapojit se do probíhajících projektů či organizovat vlastní pod hlavičkou spolku
    • např. blog, podcast, YouTube kanál
  • komunitní pomoc při získávání dotací, grantů či stipendií
  • právo navrhovat body programu a hlasovat na členských schůzích
  • právo kandidovat do vedení spolku

Poplatek za členství ve spolku je určen stanovami a může být proto upraven dle aktuálních potřeb. Aktuální výše poplatku byla stanovena na symbolických 100 Kč/rok.