Nabízíme dva druhy členství:

 1. ZDARMA
  • vstup na všechny akce našeho spolku, včetně interních a jiných neformálních setkání
  • možnost zapojit se do projektů či organizovat vlastní pod hlavičkou OE
  • fundraising výzkumu – pomoc při získávání dotací, grantů, stipendií
 2. 100 Kč/rok
  • možnost aktivně se podílet na fungování spolku
  • vstup do komunitního chatroomu (propojení s kolegy)
  • právo navrhovat body programu a hlasovat na členské schůzi
  • právo kandidovat do vedení