Internetové zdroje a projekty

Webové nástroje


Tato databáze byla prezentována formou posteru na konferenci Digitální data perspektivou humanitního vědce, 23. 11. 2021. Odkaz na stažení zmíněného posteru a jeho anotaci naleznete níže. Více informací o konferenci je pak k dispozici přímo na webu MUNI. Ostatní postery jsou vystaveny na platformě Padlet.

  • Klikněte na tlačítko „more“ v pravém horním rohu pro plný přístup k Zrcadlu v novém okně.
  • Pro vyhledávání klikněte na symbol lupy. Z lišty s hashtagy vyberte regionální či tematické značky, nebo rovnou zadejte do vyhledávacího pole požadovanou frázi (např. „biblio“, „archive“, „BDRC“ apod.).

Abstrakt

Zapojení humanitních a společensko-vědních badatelů do výzkumných aktivit s využitím digitálních nástrojů je napříč oborovým spektrem nevyvážené. Podobné rozdíly můžeme pozorovat také mezi jednotlivými výzkumnými institucemi, které jsou tradičně ukotveny v různých teoreticko-metodologických přístupech. Česká orientalistika (dnes asijská studia) zatím stále stojí nesměle stranou a poněkud nedůvěřivě nahlíží na oblast tzv. digital humanities. Byť ze zkušenosti víme, že naši badatelé i studenti různých zahraničních projektů v praxi využívají, vlastní iniciativa a podpora tuzemských projektů chybí.

Myšlenkou našeho posteru (viz dále) je představení vybraných nástrojů z databáze, která je od konce roku 2021 dostupná na webu Asociace českých orientalistů Orientalistický expres. S cílem zlepšit informovanost a zjednodušit přístup k dostupným zdrojům jsme vytvořili databázi (nejen) projektů využívajících či poskytujících digitální nástroje relevantní pro výzkum v oblasti Asie příhodně pojmenovanou Všeobecné zrcadlo digitální Asie („všeobecné zrcadlo“ – 通鑑 Tōngjiàn, termín v nejstarších konotacích používaný ve smyslu „slovník“; „encyklopedie“). Kromě jmenného seznamu nástrojů s hypertextovými odkazy obsahuje také perexy, informace o regionálním zaměření a tematické značky pro jednodušší filtrování a fulltextové vyhledávání. Zdroje jsou defaultně řazeny dle data jejich přidání.


Informace a použití

Databáze digital humanities nástrojů, projektů a online dostupných zdrojů užitečných pro orientalisty započala svou existenci coby prostá složka záložek v prohlížeči jednoho akademika. Následně si prošla překotným vývojem a migrovala nejdříve do Excelu a Airtable, aby se pak na nějaký čas usídlila v Google Tabulkách (kvůli snažší spolupráci). I toto řešení však bylo pouze dočasné a až díky článku “A Solution for the Mess of Online Bookmarking?” od Daigengna Duoer ze serveru Digital Orientalist přišel ten správný impuls k dalšímu vývoji.

Konečně jsme našli vhodné technické řešení, které je uživatelsky přívětivější než běžné „research guides“ známé z webových stránek univerzitních knihoven (srov. např. se SubjectsPlus). Raindrop.io má nejen webovou podobu (viz výše), ale také skvělou desktopovou i mobilní aplikaci. Jeho používání je pro uživatele i kurátory velmi snadné, díky čemuž je správa, aktualizace i vlastní používání databáze otázkou několika vteřin/kliknutí. To umožňuje Zrcadlo používat jednak pasivně jako „archiv“, tak i aktivně coby „seznam záložek“ – aniž by se nám akademické/pracovní odkazy míchali s těmi osobními (konečně!). Raindrop.io je navíc open source projektem umožňujícím export dat v HTML formátu, což nám poskytuje určitou záruku dlouhodobé trvanlivosti našeho snažení. Možnost automatizace pomocí dostupné API je pak už pouze třešničkou na dortu.

Jako výchozí seznam zdrojů nám posloužila vynikající databáze Pauly R. Curtis pokrývající východní Asii, kterou jsme ve spolupráci s kolegy ze všech specializací asijských studií FF UK doplnili a rozšířili o odkazy věnující se zbylým oblastem kontinentu. Odkazy vybrané na poster pak reflektují praktické (didaktické i výzkumné) potřeby studentů i akademiků Ústavu asijských studií. Výsledkem je komprehensivní databáze, která je díky logicky strukturovaným hashtagům jednoduše použitelná zkušenými akademiky i studenty prvních ročníků. Příliš detailní třídění, kterým častokrát trpí ostatní podobné projekty (neboť každá struktura má své limity :-)), je zde nahrazena pouze hrubým areálovým a předmětovým značkováním. Namísto toho jsme vytvořili (příp. přejali a doplnili) detailní popisy umožňující díky fulltextovému vyhledávání rychle najít přesné výsledky.

Na posteru použitá mapa vytvořená kartografy G. a J. Robinsonovými pro gazetteer britského nakladatele Clementa Cruttwella publikovaný roku 1799 pak pokrývá celou Asii (či tzv. Orient) od Turecka po Japonsko a od Arktidy až po Papuu Novou Guineu. Zobrazuje také množství kuriozních detailů: například indický subkontinent jako součást Mongolské říše nebo poněkud vyosené Japonsko s ostrovem Hokkaidó spadajícím pod územní správu Tartárie. Toto zkreslené a mnohdy až primitivní zobrazení Asie jsme zde zvolili záměrně, abychom tím ilustrovali limity orientalistického vědění, resp. limity digitálních znalostí nás, orientalistů.


Doporučená citace: HANKER, Martin a KUBÍK, Lukáš. 2021. Všeobecné zrcadlo digitální Asie. Prezentováno na konferenci „Digitální data perspektivou humanitního vědce,“ Brno [online], 23.11.2021. Dostupné na http://orientalistickyexpres.cz/digital-humanities/.