Orientalistický Expres, z. s. je sdružením českých současných i bývalých studentů a dalších členů akademické obce, jejichž badatelský zájem se soustředí či soustředil na některý z regionů Orientu v nejširším možném významu tohoto slova.


Naše mise

Ústředním motivem spolku je propojení akademických pracovníků napříč institucemi v České republice, a to bez ohledu na jejich akademickou hodnost.

Účel spolku stojí na třech základních pilířích:
  1. Vytvoření prostředí usnadňujícího komunikaci mezi členy spolku na neformální i vědecké úrovni.
  2. Seznamování širší veřejnosti s kulturami Orientu, institucemi a obory, které se Orientem zabývají. Propojování akademické obce, usnadňování výměny badatelských poznatků a pořádání konferencí.
  3. Zastupování zájmů členů spolku při komunikaci s výzkumnými a veřejnými institucemi.

Co dále děláme?

  • fact-checking
  • fundraising a pomoc s řešením grantových žádostí
  • odborné poradenství, styk s médii
  • popularizace vědy