Orientalistický Expres, z. s. je sdružením českých současných i bývalých studentů a dalších členů akademické obce, jejichž badatelský zájem se soustředí či soustředil na některý z regionů Orientu v nejširším možném významu tohoto slova.


Naše mise

Ústředním motivem spolku je propojení akademických pracovníků specializujících se na orientální regiony, a to napříč institucemi v České republice a bez ohledu na jejich akademickou hodnost.

Účel spolku stojí na třech základních pilířích:
 1. Vytvoření prostředí usnadňujícího komunikaci mezi členy spolku na neformální i vědecké úrovni.
 2. Seznamování širší veřejnosti s kulturami Orientu, institucemi a obory, které se Orientem zabývají. Propojování akademické obce, usnadňování výměny badatelských poznatků a pořádání konferencí.
 3. Zastupování zájmů členů spolku při komunikaci s výzkumnými a veřejnými institucemi.

Co tedy děláme a co nabízíme?

 • fact-checking a demystifikace týkající se Asie
 • pořádání kulturních i odborných akcí
 • fundraising a pomoc s podáváním grantových žádostí
 • podávání společných mezi-oborových projektů
 • odborné poradenství dle našich specializací
 • podpora akademického psaní a publikování
 • sdílení relevantních pracovních nabídek
 • newsletter
 • komunitní fórum
 • styk s médii
 • popularizace vědy