Náš podcast se zaměřuje na asijská studia a připravují jej doktorandi z Ústavu Asijských studií FFUK a členové spolku Orientalistický expres. Cílem není jen reflexe asijských témat, ale hlavně jejich propojení s ostatními obory jako religionistika, historie či antropologie. Protože asijská studia jsou pestrou směsicí jazyků, přístupů a možností, je i podcast samotný rozdělen na jednotlivé série a minisérie.