Spolek Orientalistický expres sdružuje studenty a mladé badatele zabývající se regiony Asie a Afriky. Za účelem propojení zájemců o tento makro region pořádáme koncem května konferenci, na níž zveme magisterské a doktorandské studenty nejen asijských studií, ale i všech souvisejících, metodologicky vyhraněných, studijních programů.

Pozvánka na konferenci je proto určena nejen zájemcům o východní, centrální a jižní Asii a Blízký východ, ale také studentům jiných kulturních, lingvistických, či sociálně-vědních oborů, jejichž výzkum jakýmkoli způsobem souvisí s „Orientem“. Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina, téma příspěvků není nijak vymezeno. Účastníci mohou například prezentovat téma své diplomové ci disertační práce.

Své abstrakty o maximální délce 150 slov zasílejte do 16. dubna 2023 na adresu martinblahota@hotmail.com.

Kategorie: Oznámení