Orientalistický Expres, z. s. je sdružením českých současných i bývalých studentů a dalších členů akademické obce, jejichž badatelský zájem se soustředí či soustředil na některý z regionů Orientu v nejširším možném významu tohoto slova.


Naše mise

Nehledíme na institucionální příslušnost ani akademickou hodnost!

 1. Propojování akademických pracovníků – Facilitace výměny poznatků na formální i neformální úrovni, pořádání konferencí, podávání společných projektů.
 2. Popularizace vědy a vzdělávání – Seznamování veřejnosti s Orientem a českými institucemi, které se Orientem zabývají, prostřednictvím našich kulturních a vzdělávacích akcí.
 3. Přenos poznatků do praxe – Aplikace dostupného výzkumu na současné celospolečenské problémy, analytická činnost.
 4. Zastupování zájmů členů spolku při komunikaci s výzkumnými, vzdělávacími či veřejnými institucemi.

Co tedy děláme a co nabízíme?

 • fact-checking, demystifikace, analytika
 • kulturní i odborné akce
 • fundraising a pomoc s podáváním grantových žádostí
 • podávání společných mezi-oborových projektů
 • odborné poradenství dle našich specializací
 • podpora akademického psaní a publikování
 • sdílení relevantních pracovních nabídek
 • newsletter
 • komunitní fórum
 • styk s médii
 • popularizace vědy

“The lesson to be learned by those who aspire to comprehend a country is this: social and human scientists having an interest in and wanting to test their theories on, or apply these theories critically to, a country should regularly compare notes on current research. They should be looking for a common ground. While collectively reflecting on the whole of the country, they should – within the purview of their discipline – zoom in on a single side or aspect of it, acutely aware, not only of the context of the constituent part they are devoting their professional attention to but also of the context of the country (e.g., its position amidst, and posture towards, other counties). In other words, social and human scientists should communicate; they should focus on one set of things and keep feeling (by zooming out) with colleagues focusing on other sets. They should collaborate scientifically, for the viewpoint of each of them is a necessary, but by itself certainly not a sufficient condition for understanding what has been happening in the country.”

Kuijper 2017: 48

Orientalistický expres, z.s.

 • spisová značka: L 72900 vedená u Městského soudu v Praze
 • identifikační číslo: 08820911
 • právní forma: spolek
 • název nejvyššího orgánu: členské shromáždění
 • statutární orgán: výbor (2-5 členů)
 • způsob jednání: za spolek jednají samostatně předseda nebo místopředseda

Bibliografie

Kuijper, Hans. 2017. “Comparative Country Studies: Redesigning Area/Country Studies.” Journal of Globalization Studies 8 (2): 42–67.