Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Křest knihy Gítagóvinda

4. 3. 2022 @ 18:00 23:30

@Café Montmartre

O akci

Křest a následná beseda s editorem Jiřím Hubáčkem proběhne v zadním salonku Café Montmartre. Hostem bude indolog Zdeněk Štipl, který se na knize částečně spolupodílel. Večer zpestří hudební vložka indických tematických rág v podání esrádže Eleny Kubičkové. Na místě bude možné zakoupit i několik výtisků knihy.

Na akci Vás srdečně zvou KOS (Komparatistický spolek) a OE (Orientalistický expres).

Vstupné ZDARMA

(Ale výtěžek ze vstupného zaplatí Jirkovi pivo, takže… :-))

O knize

Gítagóvinda básníka Džajadévy (12. století) je jednou z nejvýznamnějších ukázek klasické sanskrtské kávjové poezie. Lyricko-epická báseň ve dvanácti krátkých zpěvech líčí milostný vztah boha Kršny a pastýřky Rádhy, a představuje tak jedinečné dílo v žánru eroticko-mystické poezie. Pro svou vysokou uměleckou hodnotu, ale také význam pro bhaktické náboženské hnutí se stala jedním z nejdůležitějších textů pro rozvoj Kršnova kultu ve středověké Indii. Publikace poprvé přináší tiskem rukopisně dochovaný překlad této jedinečné literární památky z pera českého indologa Josefa Zubatého (1855–1931) a básníka a íránisty Jaromíra Boreckého (1869–1951), který je svou snahou o zachování formální i obsahové stránky básně jedinečný i mezi překlady do světových jazyků. Rozsáhlá úvodní studie ve své první části poskytuje proto nejen informace o Džajadévově díle a jeho recepci v Indii i na Západě, ale také uvedení do principů klasické kávjové poezie. Druhá část studie je věnována rozboru spolupráce českých překladatelů a hodnocení výsledků jejich práce, důležité i z hlediska historie obecných tendencí českého uměleckého překladu. Text vlastní edice je doplněn četnými komentáři, seznamem metrických schémat a anotovaným jmenným rejstříkem.

Džájadéva. 2022. Gítagóvinda. Přeložili Josef Zubatý a Jaromír Borecký. Editoval Jiří Hubáček. Praha: Nakladatelství Pavel Mervart.

O editorovi

Jiří Hubáček je postgraduálním studentem na Ústavu české literatury a komparatistiky (FF UK). Zabývá se především literaturou dlouhého 19. století, ve své disertační práci se věnuje obrazu Indie v české literatuře a publicistice tohoto období. Publikačně se věnuje především ediční činnosti a zaměřuje se na vydávání a kritické komentáře textů nejen z tohoto okruhu (Vrchlického překlad německé parafráze Šúdrakova Hliněného vozíčku, ojedinělé Krameriovy texty s indickou tematikou), ale též šíře k literatuře tohoto období (paměti Bedřicha Frídy, bratra J. Vrchlického, dílo V. K. Klicpery).